Log information

URL https://ct.cloudflare.com/logs/cirrus
ID
ORpT9vlZkgxya++m6eVhlRlIazWCHo6bP8qCGYmzoW8=
Public key
MFkwEwYHKoZIzj0CAQYIKoZIzj0DAQcDQgAE8U+38Y71ejmKupjvqEtlawxXTfXF7igMV8I8vKjj
06C+OcfQwP/cv4XCJZxm+gm+zzHWhdEJRVDDwcE8Z2HSmg==
Maximum Merge Delay 1 day

Tree size

Signed Tree Heads recently verified as good

Fetch timestamp (UTC) STH timestamp (UTC) Tree size Merkle Tree Hash Status
2019-02-20 18:09:52 2019-02-20 16:35:23 7,917
oxM5AsSS/PsbKnUAvkgMguBS1qiq7087a1aLGOWMAJI=
Good
2019-02-20 18:08:30 2019-02-20 16:35:23 7,917
oxM5AsSS/PsbKnUAvkgMguBS1qiq7087a1aLGOWMAJI=
Good
2019-02-20 18:08:28 2019-02-20 16:35:23 7,917
oxM5AsSS/PsbKnUAvkgMguBS1qiq7087a1aLGOWMAJI=
Good
2019-02-20 18:04:26 2019-02-20 16:35:23 7,917
oxM5AsSS/PsbKnUAvkgMguBS1qiq7087a1aLGOWMAJI=
Good
2019-02-20 18:03:28 2019-02-20 16:35:23 7,917
oxM5AsSS/PsbKnUAvkgMguBS1qiq7087a1aLGOWMAJI=
Good
2019-02-20 17:58:48 2019-02-20 16:35:23 7,917
oxM5AsSS/PsbKnUAvkgMguBS1qiq7087a1aLGOWMAJI=
Good
2019-02-20 17:58:28 2019-02-20 16:35:23 7,917
oxM5AsSS/PsbKnUAvkgMguBS1qiq7087a1aLGOWMAJI=
Good
2019-02-20 17:58:27 2019-02-20 16:35:23 7,917
oxM5AsSS/PsbKnUAvkgMguBS1qiq7087a1aLGOWMAJI=
Good
2019-02-20 17:53:28 2019-02-20 16:35:23 7,917
oxM5AsSS/PsbKnUAvkgMguBS1qiq7087a1aLGOWMAJI=
Good
2019-02-20 17:50:59 2019-02-20 16:35:23 7,917
oxM5AsSS/PsbKnUAvkgMguBS1qiq7087a1aLGOWMAJI=
Good