Log information

URL https://nessie2021.ct.digicert.com/log
ID
7sCV7o1yZA+S48O5G8cSo2lqCXtLahoUOOZHssvtxfk=
Public key
MFkwEwYHKoZIzj0CAQYIKoZIzj0DAQcDQgAE9o7AiwrbGBIX6Lnc47I6OfLMdZnRzKoP5u072nBi
6vpIOEooktTi1gNwlRPzGC2ySGfuc1xLDeaA/wSFGgpYFg==
Maximum Merge Delay 1 day

Tree size

Signed Tree Heads recently verified as good

Fetch timestamp (UTC) STH timestamp (UTC) Tree size Merkle Tree Hash Status
2018-05-27 17:25:50 2018-05-27 05:00:21 3,565
2j54DjqGI3w/lbe9K3clrZ4PpvD8PREz7mz8LvG/bCw=
Good
2018-05-27 17:23:55 2018-05-27 05:00:21 3,565
2j54DjqGI3w/lbe9K3clrZ4PpvD8PREz7mz8LvG/bCw=
Good
2018-05-27 17:22:19 2018-05-27 05:00:21 3,565
2j54DjqGI3w/lbe9K3clrZ4PpvD8PREz7mz8LvG/bCw=
Good
2018-05-27 17:22:09 2018-05-27 05:00:21 3,565
2j54DjqGI3w/lbe9K3clrZ4PpvD8PREz7mz8LvG/bCw=
Good
2018-05-27 17:20:22 2018-05-27 05:00:21 3,565
2j54DjqGI3w/lbe9K3clrZ4PpvD8PREz7mz8LvG/bCw=
Good
2018-05-27 17:17:09 2018-05-27 05:00:21 3,565
2j54DjqGI3w/lbe9K3clrZ4PpvD8PREz7mz8LvG/bCw=
Good
2018-05-27 17:15:02 2018-05-27 05:00:21 3,565
2j54DjqGI3w/lbe9K3clrZ4PpvD8PREz7mz8LvG/bCw=
Good
2018-05-27 17:12:14 2018-05-27 05:00:21 3,565
2j54DjqGI3w/lbe9K3clrZ4PpvD8PREz7mz8LvG/bCw=
Good
2018-05-27 17:12:08 2018-05-27 05:00:21 3,565
2j54DjqGI3w/lbe9K3clrZ4PpvD8PREz7mz8LvG/bCw=
Good
2018-05-27 17:11:41 2018-05-27 05:00:21 3,565
2j54DjqGI3w/lbe9K3clrZ4PpvD8PREz7mz8LvG/bCw=
Good

Signed Tree Heads recently verified as bad

Fetch timestamp (UTC) STH timestamp (UTC) Tree size Merkle Tree Hash Status
2018-02-14 02:18:47 2018-02-13 14:00:27 27
7H77guTwddPTyaVLjKfOCSpUEl9/V8VIvPOOX0wtuG0=
Bad (SIGNATURE_INVALID, TREE_HASH_INVALID)
2018-02-14 02:13:47 2018-02-13 14:00:27 27
7H77guTwddPTyaVLjKfOCSpUEl9/V8VIvPOOX0wtuG0=
Bad (SIGNATURE_INVALID, TREE_HASH_INVALID)