Log information

URL https://ct.googleapis.com/logs/argon2021
ID
9lyUL9F3MCIUVBgIMJRWjuNNExkzv98MLyALzE7xZOM=
Public key
MFkwEwYHKoZIzj0CAQYIKoZIzj0DAQcDQgAETeBmZOrzZKo4xYktx9gI2chEce3cw/tbr5xkoQlm
hB18aKfsxD+MnILgGNl0FOm0eYGilFVi85wLRIOhK8lxKw==
Maximum Merge Delay 1 day

Tree size

Signed Tree Heads recently verified as good

Fetch timestamp (UTC) STH timestamp (UTC) Tree size Merkle Tree Hash Status
2018-02-21 20:43:47 2018-02-21 20:40:43 120,338
lf9D0cnZdv/Aw6CNUw1i7X4bcM9D+s28tG8WkgV6Svk=
Good
2018-02-21 20:42:17 2018-02-21 20:40:43 120,338
lf9D0cnZdv/Aw6CNUw1i7X4bcM9D+s28tG8WkgV6Svk=
Good
2018-02-21 20:41:29 2018-02-21 20:39:23 120,337
r77X1tN6BJCuX478YfKvOkiM17AxKB26tMn4cw+MUZA=
Good
2018-02-21 20:40:19 2018-02-21 20:38:43 120,336
X1qvcubgvg28gXUNmwqg+OKGlBNeMGjgrLDOWh+N2W4=
Good
2018-02-21 20:39:53 2018-02-21 20:38:43 120,336
X1qvcubgvg28gXUNmwqg+OKGlBNeMGjgrLDOWh+N2W4=
Good
2018-02-21 20:38:47 2018-02-21 20:37:26 120,335
3LXX8shKhScwinQzdJwKoxbj+dvGQO8Ui/7DVXoHkuQ=
Good
2018-02-21 20:37:04 2018-02-21 20:32:56 120,334
Kw+wUVGAyPY/uyky3CCS9GnjjnQzZCJijTLyEYgy4Yo=
Good
2018-02-21 20:37:04 2018-02-21 20:32:56 120,334
Kw+wUVGAyPY/uyky3CCS9GnjjnQzZCJijTLyEYgy4Yo=
Good
2018-02-21 20:37:04 2018-02-21 20:31:41 120,332
O8LR0uZke8cem5VjKsHH0KZ9KzLwN8cyDDG2VoYvMJQ=
Good
2018-02-21 20:37:04 2018-02-21 20:31:41 120,332
O8LR0uZke8cem5VjKsHH0KZ9KzLwN8cyDDG2VoYvMJQ=
Good