Log information

URL https://ct1.digicert-ct.com/log
ID
VhQGmi/XwuzT9eG9RLI+x0Z2ubyZEVzA75SYVdaJ0N0=
Public key
MFkwEwYHKoZIzj0CAQYIKoZIzj0DAQcDQgAEAkbFvhu7gkAW6MHSrBlpE1n4+HCFRkC5OLAjgqhk
TH+/uzSfSl8ois8ZxAD2NgaTZe1M9akhYlrYkes4JECs6A==
Maximum Merge Delay 1 day

Mirrors

Name Type URL
certificate-transparency.org HTTP https://digicert.mirror.certificate-transparency.org
ct.googleapis.com DNS digicert.ct.googleapis.com

Tree size

Signed Tree Heads recently verified as good

Fetch timestamp (UTC) STH timestamp (UTC) Tree size Merkle Tree Hash Status
2017-06-24 13:51:40 2017-06-24 01:00:19 2,037,246
kpIBrzylYDIMzBbbeY2eF7Z2XD/WXx+hHeIWkoNeirY=
Good
2017-06-24 13:51:40 2017-06-24 01:00:19 2,037,246
kpIBrzylYDIMzBbbeY2eF7Z2XD/WXx+hHeIWkoNeirY=
Good
2017-06-24 13:51:40 2017-06-24 01:00:19 2,037,246
kpIBrzylYDIMzBbbeY2eF7Z2XD/WXx+hHeIWkoNeirY=
Good
2017-06-24 13:50:50 2017-06-24 01:00:19 2,037,246
kpIBrzylYDIMzBbbeY2eF7Z2XD/WXx+hHeIWkoNeirY=
Good
2017-06-24 13:49:58 2017-06-24 01:00:19 2,037,246
kpIBrzylYDIMzBbbeY2eF7Z2XD/WXx+hHeIWkoNeirY=
Good
2017-06-24 13:47:27 2017-06-24 01:00:19 2,037,246
kpIBrzylYDIMzBbbeY2eF7Z2XD/WXx+hHeIWkoNeirY=
Good
2017-06-24 13:46:40 2017-06-24 01:00:19 2,037,246
kpIBrzylYDIMzBbbeY2eF7Z2XD/WXx+hHeIWkoNeirY=
Good
2017-06-24 13:46:40 2017-06-24 01:00:19 2,037,246
kpIBrzylYDIMzBbbeY2eF7Z2XD/WXx+hHeIWkoNeirY=
Good
2017-06-24 13:46:40 2017-06-24 01:00:19 2,037,246
kpIBrzylYDIMzBbbeY2eF7Z2XD/WXx+hHeIWkoNeirY=
Good
2017-06-24 13:46:10 2017-06-24 01:00:19 2,037,246
kpIBrzylYDIMzBbbeY2eF7Z2XD/WXx+hHeIWkoNeirY=
Good