Log information

URL https://sirius.ws.symantec.com
ID
FZcEiNe5l6Bb61JRKt7o0ui0oxZSZBIan6v71fha2T8=
Public key
MFkwEwYHKoZIzj0CAQYIKoZIzj0DAQcDQgAEowJkhCK7JewN47zCyYl93UXQ7uYVhY/Z5xcbE4Dq
7bKFN61qxdglnfr0tPNuFiglN+qjN2Syxwv9UeXBBfQOtQ==
Maximum Merge Delay 1 day

Tree size

Signed Tree Heads recently verified as good

Fetch timestamp (UTC) STH timestamp (UTC) Tree size Merkle Tree Hash Status
2017-06-24 13:50:50 2017-06-24 13:00:00 559
xK1nlQmwk1CzEu8t3iam4letp6AbuTz/nfQ3q4NLnAU=
Good
2017-06-24 13:49:58 2017-06-24 13:00:00 559
xK1nlQmwk1CzEu8t3iam4letp6AbuTz/nfQ3q4NLnAU=
Good
2017-06-24 13:47:27 2017-06-24 13:00:00 559
xK1nlQmwk1CzEu8t3iam4letp6AbuTz/nfQ3q4NLnAU=
Good
2017-06-24 13:46:40 2017-06-24 13:00:00 559
xK1nlQmwk1CzEu8t3iam4letp6AbuTz/nfQ3q4NLnAU=
Good
2017-06-24 13:46:10 2017-06-24 13:00:00 559
xK1nlQmwk1CzEu8t3iam4letp6AbuTz/nfQ3q4NLnAU=
Good
2017-06-24 13:45:40 2017-06-24 13:00:00 559
xK1nlQmwk1CzEu8t3iam4letp6AbuTz/nfQ3q4NLnAU=
Good
2017-06-24 13:42:28 2017-06-24 13:00:00 559
xK1nlQmwk1CzEu8t3iam4letp6AbuTz/nfQ3q4NLnAU=
Good
2017-06-24 13:41:42 2017-06-24 13:00:00 559
xK1nlQmwk1CzEu8t3iam4letp6AbuTz/nfQ3q4NLnAU=
Good
2017-06-24 13:41:40 2017-06-24 13:00:00 559
xK1nlQmwk1CzEu8t3iam4letp6AbuTz/nfQ3q4NLnAU=
Good
2017-06-24 13:41:29 2017-06-24 13:00:00 559
xK1nlQmwk1CzEu8t3iam4letp6AbuTz/nfQ3q4NLnAU=
Good