Log information

URL https://ct.googleapis.com/skydiver
ID
u9nfvB+KcbWTlCOXqpJ7RzhXlQqrUugakJZkNo4e0YU=
Public key
MFkwEwYHKoZIzj0CAQYIKoZIzj0DAQcDQgAEEmyGDvYXsRJsNyXSrYc9DjHsIa2xzb4UR7ZxVoV6
mrc9iZB7xjI6+NrOiwH+P/xxkRmOFG6Jel20q37hTh58rA==
Maximum Merge Delay 1 day

Mirrors

Name Type URL
ct.googleapis.com DNS skydiver.ct.googleapis.com

Tree size

Signed Tree Heads awaiting verification

Fetch timestamp (UTC) STH timestamp (UTC) Tree size Merkle Tree Hash Status
2019-02-20 17:53:32 2019-02-20 17:52:31 119,379,058
Z4OTDDHpIvTHD9Xi5GyOgTI0lMQwNAUgiQDlAg/pTlY=
Pending

Signed Tree Heads recently verified as good

Fetch timestamp (UTC) STH timestamp (UTC) Tree size Merkle Tree Hash Status
2019-02-20 17:50:59 2019-02-20 17:49:45 119,377,536
9mB1jlrAoDOelMz6XT4LHYh6F6YPKkyI5CXYctePoUY=
Good
2019-02-20 17:50:59 2019-02-20 17:49:02 119,377,132
RoB4zEQrFxWxZ+IwDawZr6t4NJJbGriJpDrdw7bTBxw=
Good
2019-02-20 17:49:34 2019-02-20 17:48:19 119,376,733
9zDeoZpsnjwkiAvkh7ugWqUp5+uykaox+Goi+qYK4iE=
Good
2019-02-20 17:48:32 2019-02-20 17:47:31 119,376,339
RxJgef9TWMQtQRcXXqApX0zL0Iv2dy7tvDcuzFdIfaU=
Good
2019-02-20 17:53:32 2019-02-20 17:47:27 119,376,288
iOZqgG1qjyhhsWWCToD1TX2cK980bEL9RjN7Bd7JYV4=
Good
2019-02-20 17:47:37 2019-02-20 17:46:02 119,375,537
uCfWKqEA+ky2etcjlmP3OKAHFkFe5eRcb1R76z0UGSM=
Good
2019-02-20 17:47:37 2019-02-20 17:44:02 119,374,385
7W8EaTOoSx0Ds2UKKBjvTe7LQfaGpWW6IyMR2oJJb2M=
Good
2019-02-20 17:43:32 2019-02-20 17:42:31 119,373,307
8jEyqVBBbZnIl9/AeOb8RZC1PUpA5dZdbbC2M1mfOmU=
Good
2019-02-20 17:48:32 2019-02-20 17:42:24 119,373,229
GxC5T0CYanN/zBSEPd8i7LJZLPwgiCFchzLUy/Cbjwk=
Good
2019-02-20 17:43:32 2019-02-20 17:42:24 119,373,229
GxC5T0CYanN/zBSEPd8i7LJZLPwgiCFchzLUy/Cbjwk=
Good